Đại sứ Mỹ tại VN: Đối thoại thẳng thắn để giải quyết khó khăn