Đối phó với chiến thuật bất chiến tự nhiên thành của TC