ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH TẠI DALLAS BƯỚC VÀO TUẦN CUỐI

Dallas, TX.- Đại nhạc hội Cám Ơn Anh tổ chức tại Giáo Xứ Thánh Phêrô Dallas ngày 10 tháng 11 năm 2019; còn đúng một tuần lễ ngắn ngủi nữa. Bao nhiêu công sức vận động, đón nhận sự đóng góp nhiệt tình hỷ xả cũng nhiều và sự vô tâm cũng không ít! Rất nhiều lý do để chối từ hoặc thiếu sự cộng tác chân thành.

Chúng tôi xin chân thành biết ơn quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các cơ sở thương mại và thân hữu mạnh thường quân đã khuyến khích ủng hộ cho Ban Yểm Trợ địa phương Dallas-Fort Worth làm tròn trách nhiệm của mình:

-Hòa Thượng Thích Tịnh Đức Chùa Đạo Quang: $1,000.00

-Ông Trần Thái (Hội Trưởng Biệt Động Quân): $500.00

-Ẩn danh (theo yêu cầu – là con một Tướng lãnh VNCH): $500.00

-Cô Hồng Lê (Chủ nhân SND Manufacturing Dallas): $2,000.00

-Bà Hoàng Thị Mừng: $105.00

-Anh Phan Ngọc Thạch: $100.00

-Anh Nguyễn Kha Lạt: $100.00

-Anh Tommy Tâm Đặng: $50.00

-Ông Bà Trần Xuân Ca: $100.00

-Ông Bà Trần Quang Hồng (Cindi’s Restaurant): $5,000.00

-Anh Vàng Nguyễn (văn Phòng Luật Sư Kenneth G. Winscorn): $700.00

-Dược sĩ Phạm Hòa: $1,000.00

-Bà Trần Thủy Tiên: $500.00

-Bác sĩ Đàng Thiện Hưng: $2,000.00

-Anh Dziễm Nguyễn (Trung tâm Việt Ngữ Văn Lang): $1,000.00

-Ông Võ Đạt: $1,000.00

-Dược sĩ Kiều Trinh: $200.00

-Bà Nguyễn Mai Anh: $200.00

-Thân mẫu bà Nguyễn Mai Anh Cụ bà Nguyễn Thị Thảo: $50.00

-Em gái bà Nguyễn Mai Anh, chị Nguyễn Thị Huệ: $50.00

-Anh Trần Văn Duyệt: $150.00

-Trung tâm Sinh hoạt Cao Niên Tuổi Hạc: $500.00

-Ông bà Nguyễn Thanh Long (Grand Prairie): $100.00

-Nhóm Thân hữu HO tại Irving: $100.00

-MMM Signs – Printing :$300.00 (in 5,000 Flyer màu)

-Great Dallas Press: $800.00 (Giảm tiền in poster 24x36)

-Gia đình Hoàng Lê: $300.00

-Bà Quả Phụ Hoàng Lộ: $50.00

-Ẩn danh: $100.00

-Lee’s Sandwics: $450.00 (Mua 3 vé tặng cho các cự quân nhân Cao Niên)

-SB Food Depot (Ông Ngô Sa Dũ)