Đội ngũ được ông Kim Jong-un “chọn mặt gửi vàng” để đàm phán với Mỹ