Đài Loan muốn mua thêm vũ khí để tự vệ, Mỹ đáp ứng thuận lợi