Đài Loan chống dịch thành công, Trung Quốc tức tối