Đài Loan bác bỏ chỉ trích của Tổng Giám đốc WHO, người được TC bảo vệ