ĐẠI HỘI KỶ NIỆM 59 NĂM THÀNH LẬP BINH CHỦNG BIỆT ĐỘNG QUÂN