Thanh niên Mỹ bị kết án vì muốn thử đột nhập khu nghỉ dưỡng của TT Trump