Hoa Vi lao đao với đòn công nghệ cao của Washington - Anh Vũ