Hoa Vi kẹt giữa cuộc đọ sức chính trị-công nghệ Trung Cộng-Phương Tây