Hoa Kỳ tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9 giữa dịch Covid