Hình ảnh giống Chúa Jesus trong vụ cháy Nhà thờ Đức Bà gây chú ý