Hành khách cao tuổi qua đời trên chuyến bay đưa người Việt về từ Mỹ