Hàng trăm người cướp bóc khu thương mại thành phố Chicago