Hàng tỉ đôla hàng hóa TC né thuế quan Mỹ nhờ xuất khẩu từ VN