Hàng quán dẹp tiệm trong mùa dịch, con đường ăn uống chi chít bảng cho thuê nhà