Hàng loạt nhà máy nối gót rời đi, Trung Cộng khả năng mất 45 triệu việc làm