Hồng Kông tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn bất chấp lệnh cấm