Hồng Kông : Tọa kháng "Đêm im lặng" trong lễ Giáng Sinh