Hồng Kông ngày càng khiến Trung Cộng « đau đầu » Minh Anh