Hồng Kông : Cứu vớt những gì còn lại của vùng tự trị