Hàng Không Mẫu hạm USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng, Việt - Mỹ ‘thêm thắt chặt”