Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ ghé cảng Manila vào lúc Bắc Kinh hoành hành trên biển