Hàng không Mẫu hạm của Mỹ có thể lại thăm Việt Nam trong năm nay