Hàng chục người Việt họp báo, nộp đơn kháng cáo vụ kiện Formosa