Hàng chục công dân làm đơn tố giác vụ giết ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm