Hơn chục người trong tổng số 152 du khách Việt Nam bỏ trốn khi du lịch Đài Loan đã bị bắt giữ tính đến lúc này.