Hơn 80 học giả khắp thế giới lên tiếng bênh vực GS. Chu Hảo