Hiệp hội cảnh sát quốc gia Mỹ chính thức ủng hộ TT Trump tái cử