Hiệp ước INF tan vỡ, Mỹ rảnh tay đối phó Trung Cộng