HẢI QUÂN TRÙNG DƯƠNG DFW TỔ CHỨC MỪNG XUÂN KỶ HỢI VÀ TƯỞNG NIỆM 75 CHIẾN SĨ HẢI QUÂN VNCH ĐỀN NỢ NƯỚC TRẬN HẢI CHIẾN HOÀ