HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN DALLAS LUÔN NHỚ ĐẾN ĐỒNG HƯƠNG KHÓ KHĂN TRONG MÙA DỊCH BỆNH