HỘI ÁI HỮU ĐỒNG HƯƠNG BÌNH ĐỊNH KỶ NIỆM 231 NĂM CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA VÀ 10 NĂM THÀNH LẬP