HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC LOUISIANA KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRONG TINH THẦN CHUYỂN LỬA VỀ LỘC HƯNG