Học sinh 13 tuổi phải viết giấy cam kết trả nợ gần 200,000 đồng cho nhà trường