Hai hãng Việt Nam mua máy bay Mỹ trị giá hơn 15 tỷ đô