Hạ Viện Mỹ thông qua luật bảo vệ Đài Loan, Bắc Kinh tức tối