GÂY QUỸ YỂM TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ TU TẬP CHO ĐỨC RINPOCHE ĐỜI THỨ 9