Giáo sư đại học Mỹ bị giết khi đang nghiên cứu về COVID-19