Giáo dân phản ứng mạnh sau khi một linh mục bị cáo buộc giết người rồi làm lễ an táng cho người ấy