Giám mục Portland xin giáo dân đừng bắt tay chúc bình an giữa dịch cúm. Ai bị bệnh ở nhà xem lễ trực tuyến cũng đượ