Giới chức VN 'không hiểu cách hiển thị quảng cáo trên YouTube'?