Giới chức Mỹ tranh cãi về báo cáo của chính quyền Trump về kiểm soát vũ khí Iran