George HW Bush: bốn điều khác biệt về tang lễ của ông