François Heisbourg : « Trung Cộng là hùm dữ và châu Âu là mồi ngon »