FIFA phạt Liên đoàn túc cầu Hong Kong 15.000 USD vì ‘lý do kỷ luật’