Facebook: Người cao tuổi chia sẻ "tin giả" nhiều hơn giới trẻ RFI