Donald Trump tự ý quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria