Donald Trump huy động luật thời chiến chống đại dịch